Catalunya se situa com a dinovena regió europea més ben posicionada en TIC

Catalunya se situa com a dinovena regió europea més ben posicionada en TIC sobre un total de 269 regions europees, i millora així una posició respecte de l’any 2012, quan tancava el grup de les 20 euroregions capdavanteres en TIC. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l’Índex idigital 2013, l’indicador sintètic de què disposa el Govern de la Generalitat per tenir informació de la situació i evolució de les TIC a Catalunya i fer un seguiment del full de ruta establert a l’Agenda Digital per a Catalunya 2020.

El Govern de la Generalitat va aprovar el 22 de maig de 2012 el Pla idigital, l’Agenda Digital per a Catalunya 2020, amb l’objectiu d’assolir els nivells de desenvolupament dels països europeus més avançats en l’aprofitament de les TIC. Per tal de disposar d'informació clara sobre la situació de les TIC a Catalunya i de la seva evolució, es va crear l'Índex idigital, un indicador sintètic que, mitjançat el seguiment de 26 indicadors, permet establir una comparativa del desenvolupament de la societat de la informació entre regions europees.

Utilitzant la informació dels últims quatre anys per estudiar les tendències de cada indicador per a cadascuna de les regions, s’obté que la taxa de creixement tecnològic mitjà de les euroregions líders ha estat de l'1,6%, mentre que a Catalunya ha estat del 2,3%. Això significa que les TIC a Catalunya evolucionen més ràpidament que la mitjana del grup de les vint regions líders, cosa que implica que Catalunya es troba en procés de convergència amb aquesta mitjana.

L’Índex idigital 2013 indica, però, que per assolir l’objectiu de convergència previst per a l'any 2020 (situar-se en el Top-10 d’euroregions capdavanteres en TIC) serà necessari créixer a un ritme del 5,1% (4,4 punts per sobre de la mitjana dels líders), cosa que requeriria un esforç extra quantificat en un 25% d’inversió addicional acumulada durant el període 2012-2020.

L'informe també quantifica els efectes macroeconòmics derivats de la inversió en TIC, que en el cas de l'escenari de convergència l’any 2020, suposaria una aportació de valor afegit (VAB) de 4.010,8 milions d’euros; una producció (PIB) catalana de 10.013,3 milions d’euros i una generació de 69.100 llocs de treball directament o indirectament vinculats al sector TIC.

En aquesta segona edició de l’Índex idigital s’ha incorporat com a novetat l’anàlisi del posicionament de les TIC a Catalunya respecte dels 28 estats membres de la Unió Europea. La dada obtinguda situa Catalunya en l’onzena posició en aquest rànquing, amb un 6% per sobre de la mitjana del conjunt d’estats membres.

Per consultar l'informe complet fes clic aquí.

Font imatge i contingut: iDigital

Catalunya se situa com a dinovena regió europea més ben posicionada en TIC sobre un total de 269 regions europees, i millora així una posició respecte de l’any 2012, quan tancava el grup de les 20 euroregions capdavanteres en TIC. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l’Índex idigital 2013, l’indicador sintètic de què disposa el Govern de la Generalitat per tenir informació de la situació i evolució de les TIC a Catalunya i fer un seguiment del full de ruta establert a l’Agenda Digital per a Catalunya 2020.

El Govern de la Generalitat va aprovar el 22 de maig de 2012 el Pla idigital, l’Agenda Digital per a Catalunya 2020, amb l’objectiu d’assolir els nivells de desenvolupament dels països europeus més avançats en l’aprofitament de les TIC. Per tal de disposar d'informació clara sobre la situació de les TIC a Catalunya i de la seva evolució, es va crear l'Índex idigital, un indicador sintètic que, mitjançat el seguiment de 26 indicadors, permet establir una comparativa del desenvolupament de la societat de la informació entre regions europees.

Utilitzant la informació dels últims quatre anys per estudiar les tendències de cada indicador per a cadascuna de les regions, s’obté que la taxa de creixement tecnològic mitjà de les euroregions líders ha estat de l'1,6%, mentre que a Catalunya ha estat del 2,3%. Això significa que les TIC a Catalunya evolucionen més ràpidament que la mitjana del grup de les vint regions líders, cosa que implica que Catalunya es troba en procés de convergència amb aquesta mitjana.

L’Índex idigital 2013 indica, però, que per assolir l’objectiu de convergència previst per a l'any 2020 (situar-se en el Top-10 d’euroregions capdavanteres en TIC) serà necessari créixer a un ritme del 5,1% (4,4 punts per sobre de la mitjana dels líders), cosa que requeriria un esforç extra quantificat en un 25% d’inversió addicional acumulada durant el període 2012-2020.

L'informe també quantifica els efectes macroeconòmics derivats de la inversió en TIC, que en el cas de l'escenari de convergència l’any 2020, suposaria una aportació de valor afegit (VAB) de 4.010,8 milions d’euros; una producció (PIB) catalana de 10.013,3 milions d’euros i una generació de 69.100 llocs de treball directament o indirectament vinculats al sector TIC.

En aquesta segona edició de l’Índex idigital s’ha incorporat com a novetat l’anàlisi del posicionament de les TIC a Catalunya respecte dels 28 estats membres de la Unió Europea. La dada obtinguda situa Catalunya en l’onzena posició en aquest rànquing, amb un 6% per sobre de la mitjana del conjunt d’estats membres. - See more at: http://www.idigital.cat/web/i-digital/coneixement/noticies/detall/-/asse...

Catalunya se situa com a dinovena regió europea més ben posicionada en TIC sobre un total de 269 regions europees, i millora així una posició respecte de l’any 2012, quan tancava el grup de les 20 euroregions capdavanteres en TIC. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l’Índex idigital 2013, l’indicador sintètic de què disposa el Govern de la Generalitat per tenir informació de la situació i evolució de les TIC a Catalunya i fer un seguiment del full de ruta establert a l’Agenda Digital per a Catalunya 2020.

El Govern de la Generalitat va aprovar el 22 de maig de 2012 el Pla idigital, l’Agenda Digital per a Catalunya 2020, amb l’objectiu d’assolir els nivells de desenvolupament dels països europeus més avançats en l’aprofitament de les TIC. Per tal de disposar d'informació clara sobre la situació de les TIC a Catalunya i de la seva evolució, es va crear l'Índex idigital, un indicador sintètic que, mitjançat el seguiment de 26 indicadors, permet establir una comparativa del desenvolupament de la societat de la informació entre regions europees.

Utilitzant la informació dels últims quatre anys per estudiar les tendències de cada indicador per a cadascuna de les regions, s’obté que la taxa de creixement tecnològic mitjà de les euroregions líders ha estat de l'1,6%, mentre que a Catalunya ha estat del 2,3%. Això significa que les TIC a Catalunya evolucionen més ràpidament que la mitjana del grup de les vint regions líders, cosa que implica que Catalunya es troba en procés de convergència amb aquesta mitjana.

L’Índex idigital 2013 indica, però, que per assolir l’objectiu de convergència previst per a l'any 2020 (situar-se en el Top-10 d’euroregions capdavanteres en TIC) serà necessari créixer a un ritme del 5,1% (4,4 punts per sobre de la mitjana dels líders), cosa que requeriria un esforç extra quantificat en un 25% d’inversió addicional acumulada durant el període 2012-2020.

L'informe també quantifica els efectes macroeconòmics derivats de la inversió en TIC, que en el cas de l'escenari de convergència l’any 2020, suposaria una aportació de valor afegit (VAB) de 4.010,8 milions d’euros; una producció (PIB) catalana de 10.013,3 milions d’euros i una generació de 69.100 llocs de treball directament o indirectament vinculats al sector TIC.

En aquesta segona edició de l’Índex idigital s’ha incorporat com a novetat l’anàlisi del posicionament de les TIC a Catalunya respecte dels 28 estats membres de la Unió Europea. La dada obtinguda situa Catalunya en l’onzena posició en aquest rànquing, amb un 6% per sobre de la mitjana del conjunt d’estats membres. - See more at: http://www.idigital.cat/web/i-digital/coneixement/noticies/detall/-/asse...

Catalunya se situa com a dinovena regió europea més ben posicionada en TIC sobre un total de 269 regions europees, i millora així una posició respecte de l’any 2012, quan tancava el grup de les 20 euroregions capdavanteres en TIC. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l’Índex idigital 2013, l’indicador sintètic de què disposa el Govern de la Generalitat per tenir informació de la situació i evolució de les TIC a Catalunya i fer un seguiment del full de ruta establert a l’Agenda Digital per a Catalunya 2020.

El Govern de la Generalitat va aprovar el 22 de maig de 2012 el Pla idigital, l’Agenda Digital per a Catalunya 2020, amb l’objectiu d’assolir els nivells de desenvolupament dels països europeus més avançats en l’aprofitament de les TIC. Per tal de disposar d'informació clara sobre la situació de les TIC a Catalunya i de la seva evolució, es va crear l'Índex idigital, un indicador sintètic que, mitjançat el seguiment de 26 indicadors, permet establir una comparativa del desenvolupament de la societat de la informació entre regions europees.

Utilitzant la informació dels últims quatre anys per estudiar les tendències de cada indicador per a cadascuna de les regions, s’obté que la taxa de creixement tecnològic mitjà de les euroregions líders ha estat de l'1,6%, mentre que a Catalunya ha estat del 2,3%. Això significa que les TIC a Catalunya evolucionen més ràpidament que la mitjana del grup de les vint regions líders, cosa que implica que Catalunya es troba en procés de convergència amb aquesta mitjana.

L’Índex idigital 2013 indica, però, que per assolir l’objectiu de convergència previst per a l'any 2020 (situar-se en el Top-10 d’euroregions capdavanteres en TIC) serà necessari créixer a un ritme del 5,1% (4,4 punts per sobre de la mitjana dels líders), cosa que requeriria un esforç extra quantificat en un 25% d’inversió addicional acumulada durant el període 2012-2020.

L'informe també quantifica els efectes macroeconòmics derivats de la inversió en TIC, que en el cas de l'escenari de convergència l’any 2020, suposaria una aportació de valor afegit (VAB) de 4.010,8 milions d’euros; una producció (PIB) catalana de 10.013,3 milions d’euros i una generació de 69.100 llocs de treball directament o indirectament vinculats al sector TIC.

En aquesta segona edició de l’Índex idigital s’ha incorporat com a novetat l’anàlisi del posicionament de les TIC a Catalunya respecte dels 28 estats membres de la Unió Europea. La dada obtinguda situa Catalunya en l’onzena posició en aquest rànquing, amb un 6% per sobre de la mitjana del conjunt d’estats membres. - See more at: http://www.idigital.cat/web/i-digital/coneixement/noticies/detall/-/asse...

Catalunya se situa com a dinovena regió europea més ben posicionada en TIC sobre un total de 269 regions europees, i millora així una posició respecte de l’any 2012, quan tancava el grup de les 20 euroregions capdavanteres en TIC. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l’Índex idigital 2013, l’indicador sintètic de què disposa el Govern de la Generalitat per tenir informació de la situació i evolució de les TIC a Catalunya i fer un seguiment del full de ruta establert a l’Agenda Digital per a Catalunya 2020.

El Govern de la Generalitat va aprovar el 22 de maig de 2012 el Pla idigital, l’Agenda Digital per a Catalunya 2020, amb l’objectiu d’assolir els nivells de desenvolupament dels països europeus més avançats en l’aprofitament de les TIC. Per tal de disposar d'informació clara sobre la situació de les TIC a Catalunya i de la seva evolució, es va crear l'Índex idigital, un indicador sintètic que, mitjançat el seguiment de 26 indicadors, permet establir una comparativa del desenvolupament de la societat de la informació entre regions europees.

Utilitzant la informació dels últims quatre anys per estudiar les tendències de cada indicador per a cadascuna de les regions, s’obté que la taxa de creixement tecnològic mitjà de les euroregions líders ha estat de l'1,6%, mentre que a Catalunya ha estat del 2,3%. Això significa que les TIC a Catalunya evolucionen més ràpidament que la mitjana del grup de les vint regions líders, cosa que implica que Catalunya es troba en procés de convergència amb aquesta mitjana.

L’Índex idigital 2013 indica, però, que per assolir l’objectiu de convergència previst per a l'any 2020 (situar-se en el Top-10 d’euroregions capdavanteres en TIC) serà necessari créixer a un ritme del 5,1% (4,4 punts per sobre de la mitjana dels líders), cosa que requeriria un esforç extra quantificat en un 25% d’inversió addicional acumulada durant el període 2012-2020.

L'informe també quantifica els efectes macroeconòmics derivats de la inversió en TIC, que en el cas de l'escenari de convergència l’any 2020, suposaria una aportació de valor afegit (VAB) de 4.010,8 milions d’euros; una producció (PIB) catalana de 10.013,3 milions d’euros i una generació de 69.100 llocs de treball directament o indirectament vinculats al sector TIC.

En aquesta segona edició de l’Índex idigital s’ha incorporat com a novetat l’anàlisi del posicionament de les TIC a Catalunya respecte dels 28 estats membres de la Unió Europea. La dada obtinguda situa Catalunya en l’onzena posició en aquest rànquing, amb un 6% per sobre de la mitjana del conjunt d’estats membres. - See more at: http://www.idigital.cat/web/i-digital/coneixement/noticies/detall/-/asse...

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents