Convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una llista d'espera de tècnics/ques mitjans/es informàtics/ques

L'Ajuntament de Mataró ha publicat la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una llista d'espera de tècnics/ques mitjans/es informàtics/ques, grup A2.    En el BOP del 23 d'abril de 2014 es va publicar la convocatòria esmentada i el termini de presentació de sol·licituts és del 24 d'abril al 3 de maig (ambdós inclosos).  Podeu constular les bases generals, específiques i la sol·licitut de participació als següents enllaços:

 

Membres de:

Col·laboren: