Curs pràctic online: Administració avançada d'Ubuntu Server

Data: del 27 de maig al 26 de juny de 2014

Modalitat: Teleformació

Freqüència: dimarts i dimecres

Horari: de 17:30h a 20:00h

Durada: 25 hores

Preu: 120 euros col·legiats i 185 euros no col·legiats.

Objectiu del curs
Formar usuaris que ja coneguin GNU/Linux i preparar-los per realitzar tasques d'instal·lació, administració, monitoratge i manteniment d'un servidor Enterprise Linux, en aquest cas Ubuntu Server GNU/Linux: gestió de paquets, usuaris, aplicacions, seguretat, serveis de xarxa, de base de dades, de fitxers, etc.
Complet curs que, a més d'administració d'Ubuntu Server GNU / Linux, inclou capacitació per gestionar també servidors web Apache, d'arxius Samba, base de dades PostgreSQL i MySQL, servidors de correu i com Mailman i Postfix, tallafocs o servidor de proxy i escorcollat, entre d'altres.
A més és preparatori per a la Ubuntu Certified Professional (UCP) i per bona part la prestigiosa Certificació LPIC del Linux Project Institute.

Contingut

1. Introducció

2. Instal·lació del sistema operatiu
2.1. Gestió de paquets.

3. Instal·lació de serveis bàsics
3.1. DNS
3.2. LAMP
3.3. Servidor de correu
3.4. OpenSSH
3.5. PostreSQL
3.6. MySQL
3.7. Servidor d'impressió
3.8. Samba
3.9. Tomcat
3.10. Màquina virtual

4.Instal·lació avançada
4.1. programari RAID
4.2. Gestor de volums lògics LVM
4.3. Configuració de Kernel Crash Dump

5. Configuració de xarxa
5.1. TCP/IP
5.2. DHCP
5.3. Sincronització de l'hora mitjançant NTP

6. Emmagatzematge i dispositius
6.1.1. Components DM-Multipath (Device Mapper Multiphathing)

7. Estadístiques hardware

8. Administració remota
8.1.1. OpenSSH Server
8.1.2. Puppet
8.1.3. Zentyal

9. Entorn gràfic

10. Servidor de fitxers Samba

11. Seguretat del servidor
11.1. Control d'accés
11.1.1. Servidor OpenLDAP
11.1.2. Samba i LDAP
11.1.3. Kerberos
11.1.4. Kerberos i LDAP

11.2. Gestió d'usuaris
11.3. Seguretat de la consola
11.4. Tallafocs
11.5. AppArmor
11.6. Certificats
11.7. eCryptfs
11.8. Atacs al lloc web
11.9. Altres consideracions

12. Còpies de seguretat
12.1.1. Shellscripts
12.1.2. Rotat dels arxius
12.1.3. Bacula

13. Monitorització
13.1.1. Introducció
13.1.2. Nagios
13.1.3. Munin

14. Servidors de fitxers
14.1.1. Servidors FTP
14.1.2. NFS
14.1.3. iSCSI
14.1.4. CUPS

15. Virtualització i Ubuntu Cloud
15.1.1. Prerequisits
15.1.2. Configuració de la xarxa
15.1.3. Nova
15.1.4. Glance
15.1.5. Swift
15.1.6. Resolució de problemes

Bonificació
Aquest curs és bonificable en la seva totalitat davant la Fundació Tripartita per a la Formació i l'Ocupació. Des del Grup Unireg es realitza la tramitació de la bonificació per un cost addicional de 37 euros.

Inscripcions a: enviar un email a info@coettc.com indicant a l'assumpte el títol del curs. Per fer efectiva la reserva de plaça cal adjuntar el comprovant de pagament, que es podrà realitzar a través de transferència a favor del COETTC al següent número de compte bancari: 3025/0001/14/1433479925 (Caixa d'Enginyers) indicant nom i cognoms i com a concepte el títol del curs.

 

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents