Proposició no de Llei relativa a les atribucions professionals

Aquest dimecres 11 de juny de 2014, es va debatre en la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats una Proposició no de Llei relativa a les atribucions professionals dels enginyers en informàtica i enginyers tècnics en informàtica. Iniciativa 161/001868, presentada pel Grup Socialista, a instàncies de la diputada Consuelo Rumí.

La PNL va concloure com probablement es podia esperar, tota l'oposició a favor i el PP va votar negativament. Segons el ponent van intentar presentar una esmena i no els va donar temps, si bé han argumentat que presentaran ells una iniciativa per resoldre l'aspecte acadèmic, si bé no va concretar el tipus de la mateixa.

Malgrat que aquesta Junta de Govern no s'ha reunit encara per poder tractar el tema en profunditat, si ens agradaria traslladar alguna informació perquè no us porteu a confusió, ja que som conscients que en les xarxes socials s'estan llançant alguns missatges que creiem us poden confondre.

Per començar, començarem dient que actualment hi ha 9 PNLs autonòmiques instant al Govern de la nació a regular la professió, hi ha 2 més del Senat i una altra al Congrés, gairebé totes dels anys 2008, 2009 i potser alguna sigui de 2010.

Una proposició no de llei, és una moció que insta el govern a prendre mesures, però que no vincula ni obliga el Govern a prendre cap acció al respecte.

Per tant, d'haver-se aprovat la PNL d'ahir, no tindria perquè haver canviat en absolut el panorama legislatiu, amb això no estem dient que les PNLs no serveixin per a res, si bé, solen ser de recorregut curt i això s'ha demostrat en el passat amb més de 12 PNLs aprovats sense canvi legislatiu algun en matèria de regulació de les nostres atribucions.

Ens agradaria deixar clar que l'aprovació, o no, de la PNL de dimecres no entra en conflicte amb el nostre Consell General pugui participar en els grups de treball que es puguin crear posteriorment a la tramitació de la Llei de Serveis i Col·legis Professionals, doncs la decisió no competeix al tràmit d'aquesta PNL.

Som conscients, que amb la majoria parlamentària la clau en aquesta legislatura la té el Grup Popular, tot i que també som conscients que el nostre Consell General treballa prenent contacte amb totes les forces polítiques i en especial com és lògic, amb el partit que Governa, per el que caldrà esperar a veure si es materialitza la iniciativa que proposava el ponent del PP en el debat del passat dimecres i en què consisteix, i que malgrat tot, el Consell General segueixi treballant amb dedicació i compromís en la millora de la nostra situació .

Tot aquell que vulgui veure el debat i posterior votació pot utilitzar els següents enllaços:

Debat:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=306&idSesion=54&fecha=11/06/2014&secuencia=560923&legislatura=10

Votació:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=306&idSesion=54&fecha=11/06/2014&secuencia=561026&legislatura=10

 

Tags: 

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents