Aprovada la PNL relativa a les titulacions d'Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica

 

L'onze de febrer de 2015, va tenir lloc el debat i aprovació de la Proposició no de Llei presentada una Instàncies del Grup Parlamentari Popular  que a comptat Amb El Suport de Tots Grups Parlamentaris en la Comissió d'Educació i Esport del Congrés dels Diputats.

Aquesta proposició no de Llei, recordem, insta al Govern a:

  • "Adopti les mesures necessàries Per Que, pel que fa a la Normativa i Competències reguladores en l'Àmbit professional, l'Enginyeria Informàtica Abast El Mateix Nivell de definition Acadèmic Que La resta d'enginyeries".
  •  "Promogui la Participació de les Entitats Legals de responsables, del tant de l'Àmbit informàtic Acadèmic Com a professional, en Aquells fòrums i organismes del qual Responsabilitat impliqui al Desenvolupament i Implantació de les Tecnologies de la Informació i els Serveis Digitals".

Podeu tornar a veure el dabat a l'enllaç:  http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=305&idSesion=42&fecha=11/02/2015&secuencia=571221&legislatura=10 

 

videoplayback

Font: CONCITI

 

Membres de:

Col·laboren:

CDMON
Banc Sabadell