L’Ajuntament de Barcelona, -a través de Barcelona Activa-, Oracle, la Generalitat de Catalunya i BDigital han posat en marxa el Centre d’Excel·lència en Big Data, el Big Data CoE Barcelona, que té com a objectiu aportar a empreses i institucions solucions tecnològiques innovadores que responguin a la creixent demanda de gestió i valorització de les dades.

En aquest sentit, i amb un pressupost de 650.000 euros, el Big Data CoE construirà, evolucionarà, aglutinarà i posarà a disposició de les empreses eines, dades i capacitats diferencials per dissenyar i executar la seva estratègia de Big Data i validar-ne els models abans de la implantació final.

Aquest centre, instal·lat a l’edifici Barcelona Growth Centre, està basat en quatre pilars: la generació de coneixements, laprovisió de serveis de valorització de dades, la formació de professionals i la divulgació de “la cultura de dades”.

Nota de premsa “Creació del Big Data CoE”