Compromesos amb el futur del país

El mes d’octubre de 2012, col·legis i associacions professionals vam expressar el nostre suport al dret a decidir lliurement i democràticament el futur de Catalunya.

Posteriorment, vam confirmar el nostre suport a la consulta aprovada pel Parlament de Catalunya celebrada el passat 9 de novembre. Ara, els col·legis professionals d’enginyers sotasignants volem manifestar el següent:

  1. Com a entitats de dret públic que representem les diferents professions i professionals de l’enginyeria del nostre país, donem suport explícit a la celebració d’eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre.
  2. Com a institucions democràtiques, independents i sense posicionament polític, respectem la diversitat d’idees i sentiments dels professionals que representem, així com de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Així mateix, fem constar el nostre suport al nou Govern resultant de la votació democràtica del poble de Catalunya i a les seves decisions, i ens posem a la seva disposició per col·laborar en la construcció del futur.
  3. Com a professionals coresponsables amb el progrés econòmic i social de Catalunya, continuarem influenciant i treballant perquè el Govern resultant doni suport a la innovació tecnològica; augmenti la inversió en infraestructures, ensenyament i recerca; afavoreixi la màxima competitivitat i internacionalització de les empreses del país, i procuri la millora de l’ocupació en quantitat i qualitat dels treballadors, així com la recuperació del benestar i la cohesió social.
  4. Els col·legis professionals d’enginyers manifestem una clara voluntat de servei als col·legiats, la professió i la societat, tot vetllant pels drets de les persones, com a usuàries dels nostres serveis, i per la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes, i també de les instal·lacions i infraestructures.

Col∙legis signants d'aquest manifest:
Col∙legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Col∙legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
Col∙legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Col∙legi d’Enginyeries Tècniques i Grau en Enginyeria Informàtica de Catalunya
Col∙legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
Col∙legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya
Col∙legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya

Imatge: Albano Sanchez-Ossorio, degà del COETIC, el segon començant per l'esquerra, durant la presentació del Manifest de suport a les eleccions del 27-S al Col·legi de Periodistes de Catalunya el 17 de setembre.

 

 

Arxiu: 

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents