Convocatòria d'Assemblea Ordinària i Extraordinària

  Benvolguts/des companys/es,

  Us anunciem que el COETIC us convoca el proper 19 de novembre a una Assemblea Ordinària, a les 18h en primera convocatòria, i a les 18:30h en segona convocatòria, i a una Assemblea Extraordinària, a les 19h en primera convocatòria, i a les 19:30h en segona convocatòria. El lloc de celebració per ambdues assemblees serà a la sala de Juntes de la seu del Col·legi (Via Laietana 39, 5a planta de Barcelona).

  L’ordre del dia de l’Assemblea Ordinària és el següent:

  • Acta sessió anterior.
  • Memòria de gestió.
  • Memòria econòmica.
  • Aprovació de pressupost.
  • Torn obert de preguntes.

  L’ordre del dia de l’Assemblea Extraordinària és el següent:

  • Elecció de Degà.
  • Elecció de Junta Col·legial.

  Podeu confirmar la vostra assistència enviant un correu a: info@coetic.org

  Recordeu que si voleu efectuar la delegació de vot o vot per correu s'haurà de realitzar segons indiquen els nostres estatuts:

  Article 86 Delegació de vot

  Per delegar el vot caldrà signar un paper on hi constin el nom, cognoms, document d’identitat i número de col·legiat del qui delega i de la persona en qui delega i haurà d’anar signat pel qui delega.

  Una mateixa persona només pot portar un vot delegat a l’Assemblea. No es pot delegar el vot i assistir a l’Assemblea. En cas d’assistència, la delegació queda anul·lada.

  Article 87 Vot per correu

  Per votar per correu s’haurà d’usar el mètode del doble sobre, és a dir, un sobre blanc, sense res escrit, a l’interior del qual només hi haurà d’haver la papereta del vot, ficat dins d’un altre sobre més gran on hi haurà, a més a més, fotocòpia del document d’identitat del votant.

  La papereta oficial del vot es facilitarà a la mateixa seu del Col·legi des del dia de publicació de les candidatures oficials i/o podrà ser impresa a partir d’un document publicat a la pàgina web del Col·legi. El sobre gran, amb tot el seu contingut, s’ha de dirigir a la Junta del Col·legi indicant que és per a les eleccions. El dia de les eleccions, la Junta obrirà el sobre gran, comprovarà la condició de col·legiat/da de la persona i introduirà els vot a l’urna, abans de procedir a l’escrutini.

  El Secretari del COETIC

   

  Arxiu: 

   

  Membres de:

  Col·laboren:

  CDMON
  Banc Sabadell