El COETIC celebra l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària

El passat dijous 19 de novembre el COETIC va convocar a tots els col·legiats a una Assemblea Ordinària i a Extraordinària, organitzades a la sala de Juntes de la seu del Col·legi (Via Laietana 39, 5a planta de Barcelona).

L’ordre del dia de l’Assemblea Ordinària va ser el següent:

  • Acta sessió anterior.
  • Memòria de gestió.
  • Memòria econòmica.
  • Aprovació de pressupost.
  • Torn obert de preguntes.

L’ordre del dia de l’Assemblea Extraordinària va ser el següent:

  • Elecció de Degà.
  • Elecció de Junta Col·legial.

Durant la celebració d'ambdues assemblees es va aprovar el canvi de degà i la renovació de la Junta de Govern. És per aquest motiu que en els propers dies es farà pública la composició de la nova Junta.

A la imatge, els col·legiats assistents a l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària.

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents