El Consell de Ministres aprova els Estatuts Generals dels Col·legis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica i del seu Consell General

El Consell de Ministres ha aprovat el 19 de juny de 2015 el Reial Decret d'Estatuts Generals dels Col·legis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica i del seu Consell General.

El 5 de novembre de 2011, CONCITI aprovava la proposta d'Estatuts dels Col·legis Oficials d'Enginyeria Tècnica en Informàtica i del seu Consell General, que presentava al Ministeri d'Indústria en dies posteriors, per donar compliment a la Llei 21/2009 de Creació del Consell General, des de llavors, els estatuts han estat sotmesos un exhaustiu escrutini i múltiples observacions de diferents ministeris, així com del preceptiu dictamen del Consell d'Estat. A més el tràmit de l'Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals provocar també un retard en la tramitació.

Esmenades les diferents observacions, el procés ha conclòs per fi satisfactòriament amb l'aprovació per part del Consell de Ministres de l'esmentat Reial Decret, que ve a establir les normes bàsiques per a tots els Col·legis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica d'Espanya així com dotar al Consell General d'una norma definitiva que desenvolupa matèries com el règim disciplinari i sancionador, del qual es mancava en els estatuts provisionals.

Un cop el Reial Decret amb els estatuts es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat, l'actual Junta de Govern, d'acord amb la disposició addicional segona, convocarà eleccions per al nomenament de la nova Junta de Govern del Consell General

Podeu trobar més informació a: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150619.aspx#informatica

Tags: 

Imatge: 

 

Membres de:

Col·laboren:

CDMON
Banc Sabadell