Manifest de suport a les eleccions del 27-S

Col∙legis professionals d'enginyers de Catalunya han elaborat un Manifest de suport a la celebració de les eleccions del 27‐S, amb el qual declaren la seva voluntat a no restar aliens al procés polític català, com a professionals implicats en el progrés econòmic del país, i expressen la necessitat de tenir un Estat que aposti per la indústria, la innovació, les infraestructures, l'educació, etc.

Col∙legis convocants
Col∙legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Col∙legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
Col∙legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Col∙legi d’Enginyeries tècniques i Grau en Enginyeria Informàtica de Catalunya
Col∙legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
Col∙legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya
Col∙legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents