Convocatòria Assemblea 2017 i Assemblea extraordinària

Es convoca a l'Assemblea del COETIC per al dijous 11 de maig de 2017 a l'edifici de la seu social del COETIC, Via Laietana 39 de Barcelona, a les 17:30 en primera convocatòria i a les 18:00 en segona convocatòria.

L'Assemblea Ordinària anual serà amb el següent ordre del dia:

* Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior

* Ratificacions i nomenaments dels membres de la Comissió de Govern i Defensor/a del col·legiat per part del Degà

* Presentació i aprovació de l'informe de gestió

* Presentació i aprovació del resultat econòmic de 2016 i del pressupost de 2017

* Presentació i aprovació de les quotes col·legials

* Presentació i aprovació dels procediments informatius/sancionadors i de reclamacions de consumidors

* Precs i preguntes

En acabar, tindrà lloc, l'Assemblea Extraordinària serà amb el següent ordre del dia:

* Exposició i aprovació de la proposta de modificació dels Estatuts

* Exposició i aprovació de la creació de la Comissió de Ciberseguretat

* Exposició i aprovació de la creació de la Comissió d'Informàtica Mòbil i d'Internet de les Coses

I es celebrarà el dijous 11 de maig de 2017, a l'edifici de la seu social del COETIC, Via Laietana 39 de Barcelonaa les 18:30 en primera convocatòria i a les 19:00 en segona convocatòria.

En finalitzar les assemblees, es dura a terme una breu sessió informativa sobre la norma UNE-EN 16234-1:2016, Marc de e-Competencies (e-CF), el marc europeu comú per als profesionales de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en tots els sectors d'actividad.

Finalment, hi haurà una estona per fer networking, amb copa de cava inclosa per inaugurar la nova seu del COETIC, ara ubicada igualment a la tercera planta però a la banda de la Via Laietana.

Preguem s'enviï confirmació d'assistència a secretaria@coetic.cat. Els residents fora de Catalunya podran assistir per videotrucada si tècniament és possible, fins a un màxim de vuit persones, i havent fet la petició abans del dia de l’Assemblea

I d'acord amb l'article 41 dels Estatuts del COETIC, en cas de no poder assisitir a les assemblees, es podrà delegar el vot en altre col·legiat, qui només podrà rebre un màxim d'una delegació de vot, fent servir la papereta adjunta degudament signada i enviada per correu a secretaria@coetic.cat

Tags: 

 

Membres de:

Col·laboren:

CDMON
Banc Sabadell