Convocatòria d'Assemblees Ordinària i Extraòrdinaria el proper 30 de novembre

S'informa als companys i companyes col·legiats i col·legiades que es convoca Assemblea Ordinària i Assemblea Extraordinària del COETIC, que tindran lloc el proper 30 de novembre de 2019, a les 10h00 (Aseemblea Ordinària) i 12h00 (Aseemblea Extraordinària) a la següent adreça:

Carrer Pic de Peguera 11
Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Cd'e-Giroemprèn
Sala de l'Ala B, 1-15 (CE-1) 
17003 Girona

L'odre del dia de cada Assemblea serà el que es detalla a continuació:

Aseemblea Ordinària (10h Primera Convocatòria - 10h15 Segona Convocatòria)

 • Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (any 2018)
 • Informes periòdics de gestió (ingressos i despeses any 2018)
 • Pressupost del Col·legi any 2019
 • Altes i baixes col·legials any 2018
 • Principals esdeveniments i fites (any 2018)
 • Precs i preguntes - Torn obert de paraules

 Aseemblea Extraordinària (12h Primera Convocatòria - 12h15 Segona Convocatòria)

 • Eleccions a nova Junta Col·legial i Degà del COETIC
 • Precs i preguntes - Torn obert de paraules

Indicacions de om arribar per carretera

 • Arribant de de Barcelona, es recomana accedir per la N-II, agafant la sortida 715B, marcada com a QUART - GIRONA (veure primer mapa)
 • Arribant des de Figueres, també la N-II; aquest cop la sortida és QUART - GIRONA - ELS ÀNGELS (veure primer mapa)
 • Un cop agafada la sortida, anar en direcció Girona per la GIV-6703 uns 1.5 km fins a la rotonda del propi parc
 • A la rotonda, cal agafar muntanya amunt (a les nou del rellotge, entrant des de la rotonda) i, per últim, girar la primera sortida a la dreta, per voltar l'edifici superior i aparcar en la part alta del complex (veure segon mapa),
 • Des de dalt, l'entrada a l'Ala-B de l'edifici és a l'esquerra i la sala és a 50 m de la entrada, a la banda esquerra, la del costat del restaurant Ictineu (veure foto)

Indicacions de com arribar en tren

 • Si opteu per aquest mitjà de transport, cal avisar per anar a buscar-vos en cotxe a l'estació, ja que els dissabtes no hi ha servei d'autobús fins al parc.

 

Si teniu cap pregunta sobre els punts que es tractaran a cada assemblea, si us plau, contacteu amb Secretaria (secretaria@coetic.cat).

Slideshow Image: 

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents