Convocatòria Assemblea Ordinària COETIC 2020

S'informa als companys i companyes col·legiats i col·legiades que es convoca Assemblea Ordinària del COETIC, que tindran lloc el proper 12 de desembre de 2020, a les 10h00.

Aquest any, l'Assemblea serà virtual (via Google Meet) degut a la situació actual de confinament que encara patim.

L'odre del dia de l'Assemblea serà el que es detalla a continuació:

Aseemblea Ordinària (10h Primera Convocatòria - 10h15 Segona Convocatòria)

  • Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (any 2019)
  • Informes periòdics de gestió (ingressos i despeses any 2019)
  • Pressupost del Col·legi any 2020
  • Altes i baixes col·legials anys 2019 i 2020
  • Principals esdeveniments i fites (anys 2019 i 2020)
  • Precs i preguntes - Torn obert de paraules

També s'informa que, després de l'Assemblea Ordinària i aprofitant la mateixa sala virtual, es mantindrà una reunió informal entre els assistens per parlar, de manera distesa, sobre els objectius i possibles projectes de cara al proper any.

Si teniu cap pregunta sobre els punts que es tractaran a l'Assemblea i/o hi voleu assistir, si us plau, contacteu amb Secretaria (secretaria@coetic.cat).

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents