Cap d'Informàtica

Nom Empresa: 

Hunivers

Descripció: 

Grup empresarial dedicat a la promoció de serveis assistencials sanitaris ubicat a Reus, cerca un nou Cap d’Informàtica.

Dependent jeràrquicament de la Direcció d’Organització i Sistemes d’Informació del Grup, i gestionant un equip de 10 professionals, el nou/nova Cap d’Informàtica haurà de dirigir i assegurar el desenvolupament del departament informàtic, implantant nous sistemes i capacitant el personal de l’empresa sobre la manera de gestionar el sistema. Amb l’objectiu de crear la infraestructura adequada per l’optima gestió clínica i assistencial en els diferents centres sanitaris, realitzarà l’estandardització de la tecnologia i de les operacions del departament TIC, establint els processos i protocols que permetin la prestació eficient i rendible de serveis d’alta qualitat.

Dins les seves responsabilitats, destacaríem:

 • Garantir la fiabilitat, la coherència i l’evolució del sistema d’informació sobre el pla tècnic i funcional.
 • Revisar contínuament l’última tecnologia disponible pels sistemes de salut i recomanar les actualitzacions i els canvis necessaris.
 • Responsable del conjunt dels projectes informàtics de la companyia.
 • Participar en la negociació de la estratègia i dels objectius de la informàtica en coordinació amb la resta de departaments de la companyia.
 • Definir i controlar el pressupost assignat.
 • Dirigir les relacions de la resta de departaments de la companyia per establir els plans d’acció.
 • Dirigir les relacions amb els proveïdors externs i els proveïdors de serveis eventuals.
 • Assegurar la supervisió tecnològica i presentar les propostes davant la direcció general.
 • Planificar, dissenyar, implementar i fer el manteniment dels sistemes i tecnologies de la informació per a l'organització i funcionament del Sistema Sanitari del Grup.
 • Implantar les aplicacions informàtiques i garantir la seva integració i homogeneïtat en els diferents centres.
 • Crear i fer el manteniment d'una base de dades centralitzada sobre les activitats que es desenvolupin en els diferents centres del Grup, i la difusió de la informació recollida. Així com també els plans de recuperació provada.
 • Gestionar les relacions de servei al client intern.
 • Establir les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa vigent, dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i la realització d'auditories en l'àmbit de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Desenvolupar models organitzatius i de processos que integrin els sistemes i les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Qualsevol altra competència que li sigui delegada o atribuïda per la Direcció. 

Ubicació: 

Reus

Titulació requerida: 

Enginyeria Tècnica o Grau en Informàtica

Perfil requerit: 

 • Formació en Enginyeria Superior i/o Tècnica, amb experiència en informàtica o telecomunicacions.
 • Experiència i coneixements del sector TIC preferentment dels entorns sanitaris,  especialment en planificació i gestió de projectes amb metodologia PMP. 
 • Experiència demostrable i coneixements en la gestió de departament TI amb metodologia ITL.
 • Experiència en gestió d’equips humans.
 • Haver treballat en l’entorn Cloud Computing.
 • Experiència en el desenvolupament/implantació d’arquitectures SOA, tenint coneixements en infraestructures de les comunicacions, sistemes de seguretat i arquitectura d’entorns visuals (servidor i escriptori).
 • Es valorarà tenir coneixements d’aplicacions de gestió de l’entorn sanitari.
 • Es valorarà tenir experiència i coneixement en la utilització de les ERP’s SAP i Navision.
 • Domini del castellà i certificat C de català, amb nocions d’anglès.

 

 

Les habilitats i competències personals necessàries per al desenvolupament de la funció són les següents:

 • Capacitat de planificació, organització i gestió dels projectes i processos.
 • Habituat a treballar en entorns de canvi tecnològic i organitzatiu especialment en processos de treball per projectes.
 • Capacitat de lideratge davant de processos complexos de canvi.
 • Capacitat d´escoltar, gestió de conflictes i poder de convicció davant de nous reptes.
 • Direcció d´equips.
 • Forta orientació al client intern.
 • Elevada capacitat de treball demostrant pro activitat i autonomia en tot moment.
 • Visió estratègica i gran capacitat de lideratge davant de processos amb un  alt grau de complexitat.
 • Bona capacitat de comunicació per poder afrontar amb eficàcia i contundència els possibles conflictes derivats de la seva gestió.
 • Persona amb alt nivell de pro activitat i autonomia en el desenvolupament d'accions creatives per generar millores  en el treball.
 • Empatia i capacitat d'adaptació i flexibilitat, a les circumstàncies del seu entorn, així com fermesa i orientació a objectius i resultats.

Dedicació: 

Temps complert

Rang Salarial: 

50.00€ bruts anuals
70.00€ bruts anuals

Número places disponibles: 

1

Durada contracte: 

Indefinit

Els interessats/des poden enviar el currículum a: 

Telefon de contacte: 

933427860
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents