Curs Android Programming

Descripció

Aquest curs intensiu prepara a programadors per desenvolupar aplicacions per la plataforma Android. Els alumnes aprendran a configurar un entorn de desenvolupament per Android, incloent el SDK d’Android i el plug-in ADT per Eclipse. Els alumnes desenvoluparan aplicacions, activitats, serveis, proveïdors de contingut i receptors; utilitzaran Intents per accedir a components d’activitats i serveis ja existents; utilitzaran Adapters per connectar amb fonts de dades i SQLLite per guardar l’estat de l’aplicació; crearan interfícies gràfiques completes mitjançant Views, Layouts, i altres elements; i crearan serveis basats en geolocalització que interactuïn amb Google Maps.

Data: 

dilluns, 11 maig, 2015 - 09:00 a 14:00
 

Membres de:

Col·laboren:

CDMON
Banc Sabadell