administracions públiques

El Consorci AOC oferirà una solució per a gestionar la informació de transparència dels ens locals

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga als ens locals a garantir la transparència de la informació pública, per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic. Aquesta obligació entra en vigor a partir del proper 1 de gener de 2016.

A efectes pràctics, aquests ens, poden posar a disposició de la ciutadania aquesta informació a través només del Portal de Transparència de Catalunya (operatiu des de el 1 de juliol a la url: http://transparencia.gencat.cat/ca/inici/), organitzat i gestionat per la Generalitat i que es regula en aquesta Llei, o bé, a través d’un espai de transparència propi, interconnectat amb el Portal de Transparència.

Subscriure a RSS - administracions públiques
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents