atribucions

Espanya és l’únic país de la Unió Europea on l’Enginyeria Informàtica està discriminada #InformáticaSoluciónYA

Com a Degans dels Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica i d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, manifestem el total acord amb la necessitat d’aclarir legalment la situació de les professions a les que representem.

L'aclariment legal és una necessitat òbvia: en l’actualitat s’està produïnt al nostre país una disfunció molt preocupant i seriosa -fins al punt d’afectar a drets constitucionalment reconeguts- entre el món real i el món acadèmic. Aquesta disfunció, que passa pel no reconeixement de les nostres enginyeries com a professions “reglades”, porta a situacions altament contradictòries, com és el fet que per a l’accés a determinades posicions a l’Administració pública per a exercir l’ofici “d’informàtic” ho pugui fer qualsevol enginyer, menys, precisament, els enginyers i enginyeres en informàtica o els enginyers o enginyeres tècnics en informàtica.

Professionals, estudiants i acadèmia exigim resoldre l'anormal situació regulatòria de l'enginyeria informàtica. #InformáticaSoluciónYA

Els estudiants, representats per RITSI (Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática), les universitats, representades per CODDII (Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática) i els professionals, representats per CCII  (Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática) i CONCITI (Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Técnica Informática) reclamem al Govern i al conjunt dels representants polítics que resolguin definitivament l’anormal situació regulatòria de l’enginyeria informàtica tant a nivell acadèmic com professional.

Proposició no de Llei relativa a les atribucions professionals

Aquest dimecres 11 de juny de 2014, es va debatre en la Comissió d'Economia del Congrés dels Diputats una Proposició no de Llei relativa a les atribucions professionals dels enginyers en informàtica i enginyers tècnics en informàtica. Iniciativa 161/001868, presentada pel Grup Socialista, a instàncies de la diputada Consuelo Rumí.

La PNL va concloure com probablement es podia esperar, tota l'oposició a favor i el PP va votar negativament. Segons el ponent van intentar presentar una esmena i no els va donar temps, si bé han argumentat que presentaran ells una iniciativa per resoldre l'aspecte acadèmic, si bé no va concretar el tipus de la mateixa.

Malgrat que aquesta Junta de Govern no s'ha reunit encara per poder tractar el tema en profunditat, si ens agradaria traslladar alguna informació perquè no us porteu a confusió, ja que som conscients que en les xarxes socials s'estan llançant alguns missatges que creiem us poden confondre.

Tags: 

Subscriure a RSS - atribucions
 

Membres de:

Col·laboren:

CDMON
Banc Sabadell