equivalència

Equivalència i correspondència de títols

El Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, estableix els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Des de la seva publicació, és notable l'expectació que ha despertat ja que ve a cobrir dos aspectes importants la demanda existeix des de l'adaptació dels títols espanyols al model europeu (reforma de Bolonya):

Subscriure a RSS - equivalència
 

Membres de:

Col·laboren: