transparència

S'aprova el Pla estratègic de transparència 2015-2017 que estableix els objectius prioritaris en matèria de transparència de l’activitat pública

El Govern ha aprovat el Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017, que estableix els objectius prioritaris del Govern en matèria de transparència de l’activitat pública, dret d’accés a la informació i documentació públiques, obligacions de bon govern i foment de la participació ciutadana i mesures de govern obert.

El Consorci AOC oferirà una solució per a gestionar la informació de transparència dels ens locals

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga als ens locals a garantir la transparència de la informació pública, per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic. Aquesta obligació entra en vigor a partir del proper 1 de gener de 2016.

A efectes pràctics, aquests ens, poden posar a disposició de la ciutadania aquesta informació a través només del Portal de Transparència de Catalunya (operatiu des de el 1 de juliol a la url: http://transparencia.gencat.cat/ca/inici/), organitzat i gestionat per la Generalitat i que es regula en aquesta Llei, o bé, a través d’un espai de transparència propi, interconnectat amb el Portal de Transparència.

Renovació de la pàgina web gencat.cat

La Generalitat de Catalunya ha presentat avui una nova versió de la seva pàgina web. El lloc web gencat.cat, ha presentat avui una nova aparença gràfica s’ha dissenyat per facilitar l'accés a continguts i serveis necessaris des de qualsevol lloc i a tothora. Per això s’ha elaborat sota el concepte de web únic (one web) i amb disseny adaptatiu (responsive design), que permet l’accés multidispositiu (telèfon mòbil, tauleta, portàtil, ordinador de taula).

A més el nou portal presenta novetats rellevants: gestor de continguts en programari lliure (apache, opencms), simplicitat en la comunicació (notícies i llenguatge), avisos de protecció civil, plataforma d’exposició de dades obertes i alguns serveis més que en faran augmentar l’ús i utilitat.

Podeu tenir més informació sobre el nou disseny d'aquest portal web a la URL http://web.gencat.cat/ca/reportatges/nou-gencat/

 

Subscriure a RSS - transparència
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents