Sistemes digitals: de les portes lògiques al processador

El 17 de febrer la UAB organitza el curs: Sistemes digitals: de les portes lògiques al processador. El curs és bilingüe espanyol-anglès, amb vídeos i materials en els dos idiomes.

Sobre el curs:
En aquest curs aprendrem els fonaments del disseny dels circuits digitals actuals, seguint una orientació eminentment pràctica.
Encara que estudiarem els dispositius electrònics bàsics necessaris per a la construcció dels Sistemes Digitals, el nostre interès se centrarà més en el sistema que a la electrònica que el sustenta. Aquest enfocament ens permetrà establir les bases del disseny de Sistemes Digitals complexos.

Per seguir el curs cal tenir coneixements previs del sistema de numeració binari, de programació (cap llenguatge en concret, només el concepte de pseudo-codi), i de les bases de l'Electricitat/Electrònica (components, corrents, tensions, unitats, etc.). Hi haurà una "semana_0" en què els estudiants podran realitzar proves d'autoavaluació per comprovar el seu nivell de coneixements en aquests temes.

Es tracta d'un curs molt adequat per a estudiants de primers cursos de carreres d'Enginyeries properes a les TIC (Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions), i per a totes aquelles persones que desitgin introduir-se al món dels Sistemes Digitals.

D'altra banda, aquest primer curs de Sistemes Digitals és un pas obligat per a aquelles persones que desitgin posteriorment aprofundir en temes com el maquinari de computadors i/o els circuits integrats d'aplicació específica, amb totes les aplicacions que això implica (robòtica, biònica, control industrial, etc.).

En acabar el curs l'estudiant serà capaç de :

  • Dissenyar Sistemes Digitals de complexitat mitjana.
  • Descriure i sintetitzar Sistemes Digitals mitjançant llenguatges de descripció hardware d'alt nivell.
  • Comprendre el funcionament dels computadors al seu nivell més bàsic (llenguatge màquina), així com la seva materialització i interpretació a través de sistemes digitals algorísmics.

Col·laboradors docents:
Mercè Rullan Ayza
Vicenç Soler Ruiz
Joaquín Sáiz Alcaine
David Bañeres Besora
Jordi Aguiló Llobet
David Mateo

Temari:
Setmana 1: Sistemes Digitals, descripció i síntesi. Especificació d'un processador simple que s'anirà dissenyant al llarg de les 8 setmanes del curs.
Setmana 2: Circuits combinacionals. Àlgebra de Boole i portes lògiques.
Setmana 3: Síntesi de circuits combinacionals. Exemples.
Setmana 4: Llenguatges de descripció hardware. Descripció VHDL del processador.
Setmana 5: Circuits seqüencials. Concepte de sincronització. Descripció de circuits seqüencials.
Setmana 6: Elements bàsics. Màquines d'estat. Síntesi a partir de la descripció explícita del sistema.
Setmana 7: Síntesi a partir de la descripció VHDL.
Setmana 8: Tecnologies disponibles per a la implementació de Sistemes Digitals. Conclusions del curs.

Antecedents recomanats
Per seguir el curs cal tenir uns coneixements bàsics de:

1. El sistema de numeració binari i les operacions elementals en base-2.

2.  Algorismes i pseudo-codi.

3. Electricitat/Electrònica, a nivell de components passius (resistències, capacitats, bateries,...) i dels paràmetres i unitats fonamentals (intensitats i voltatges). És recomanable, encara que no indispensable, tenir coneixements bàsics del transistor.

El curs s'obrirà una setmana abans de la data oficial d'inici perquè les persones interessades puguin realitzar, al vostre gust, un test de coneixements previs.

Lectures recomanades
Els materials que se subministraran durant el curs són suficients per seguir el mateix. Addicionalment, els estudiants interessats podran consultar alguns llibres existents sobre la matèria, en format on-line i d'accés lliure, que s'aniran introduint al llarg del curs.

Format del curs:
El curs descansa sobre 3 tipus d'activitats: Lliçons setmanals que se subministren en forma de vídeos amb preguntes incorporades, qüestions i exercicis que l'estudiant haurà de resoldre setmanalment, i un examen final.

Perquè els estudiants puguin realitzar exercicis reals de disseny, i atès que les solucions a aquest tipus de problemes no són úniques, s'utilitzarà un software específic desenvolupat pels membres de l'equip docent amb el qual els estudiants podran introduir les seves respostes en mode gràfic i interactiu.

L'avaluació del curs tindrà en compte els exercicis setmanals, la qualificació representarà el 40% de la nota final, i l'examen, que constituirà el 60% de la nota final del curs.

Preguntes freqüents:
Rebré un certificat en completar aquest curs?
Sí, els estudiants que superin el curs rebran el "Statement of Accomplishing" de Coursera. Si l'estudiant s'ha inscrit en l'opció de "Signature Track" rebrà a més un certificat de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A qui va dirigit el curs?
Totes aquelles persones que sentin curiositat per conèixer el món dels Sistemes Digitals, o que desitgin conèixer els fonaments del disseny de Sistemes Digitals per poder avançar en altres disciplines i aplicacions que requereixen d'ells.

Quins recursos necessitaré per al curs?
El curs pot seguir-se amb els materials que es subministren en el mateix, a més d'altres materials d'accés obert a través d'Internet que s'aniran introduint al llarg del mateix.

Font: https://www.coursera.org/course/digitalsystems

Vídeo promocional del curs en castellà.

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents