L'enginyeria en informàtica lidera les ofertes laborals

Segons publica a la seva pàgina web el CCII (Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática) L'enginyeria informàtica lidera les ofertes d'ocupació en què s'especifica una titulació universitària: La informàtica a l'Informe Addeco sobre oferta i demanda d'ocupació a Espanya 2014.

L'Informe analitza l'oferta i demanda d'ocupació en el mercat laboral españón, i ha estat realitzat per Infoempleo en col·laboració amb Adecco i el podeu descarregar complert en format pdf aquí.

Sobre l'enginyeria informàtica cal destacar:

 • L'enginyeria informàtica lidera les ofertes d'ocupació en què s'especifica una titulació universitària: les ofertes d'ocupació que requereixen candidats amb titulacions tècniques s'han mantingut estables durant aquest últim any, augmentant lleugerament el seu pes respecte a 2013 (24,88%) , i passant a sol·licitar-se en el 25,56% de les ofertes en què s'especifica titulació universitària. Les més demandades per les empreses durant 2014 han estat Enginyeria Informàtica (6,82%), Enginyeria Industrial (4,63%), Enginyeria de Telecomunicacions (2,47%), Enginyeria Mecànica (2,24%) i Enginyeria Elèctrica (1,31%). 
 • Dificultats per cobrir llocs: Dos de cada tres empreses reconeixen que s'han trobat amb serioses dificultats per cobrir determinats llocs vacants durant l'últim any. La manca de competències tècniques (50%), la manca d'experiència (38,9%) i unes expectatives salarials massa elevades (38,9%) són els principals motius que esgrimeixen les empreses per a aquesta "escassetat de talent". Enginyeria i producció, Comercial i vendes i Tecnologia, telecomunicacions i informàtica són les àrees on més dificultats estan trobant els professionals de selecció per trobar candidats adequats. La majoria de les empreses aposten per dur a terme accions formatives (54%) i per la introducció de millores en els processos selectius (49%) per posar fi a aquesta situació. 
 • Volum: 10 activitats econòmiques concentren el 77,4% del total d'ofertes d'ocupació en serveis en 2014. Del 90%, 5 activitats - altres serveis, distribució minorista, assegurances, consultoria general i informàtica i internet - sumen el 50%, arribant un total de 52.449 ofertes. Les activitats d'informació i comunicacions és el tercer subsector de serveis que major nombre d'ofertes d'ocupació s'ha concentrat en 2014, arribant a les 16.541 ofertes. El principal subsector que concentra el 41,6% de les ofertes és el d'informàtica i internet, amb 6.878 ofertes a 2014.
 • Estudis de postgrau: Entre els llocs de treball oferts durant l'últim any, els que més demanda d'estudis de postgrau presenten són, també per categories professionals:
  • Llocs directius: director comercial (39,8%), director d'informàtica (37,8%), director de Recursos Humans (34,8%) i director financer (34,6%).
  • Comandaments intermedis: Cap d'assessoria jurídica (56,9%), cap de producció (52,9%), cap de planta (46,6%) i cap de projecte / project manager (44,4%).
  • Tècnics: executiu de grans comptes (38,3%), delegat de zona (33%), tècnic comercial (32%) i noves professions digitals com a community manager (27,5%) o expert en SEO (19,3%)
  • Empleats: programador (24,7%), passant (16,6%) i advocat (16,9%)
 • Oferta d'ocupació a l'estranger: Dos sectors relacionats amb les noves tecnologies, com són informàtica i Internet i consultoria informàtica i telecomunicacions, es mantenen entre les primeres posicions de la taula, tot i haver estat els que pitjor comportament han registrat durant aquest últim any, passant de sumar el 18,9% en 2013 al 11,35% el 2014. Els països que més han contribuït a l'oferta d'ocupació en el sector han estat Alemanya, Suïssa, Estats Units i Portugal. Per àrees funcionals, enginyeria i producció continua en primer lloc, i augmenta en cinc punts la seva aportació a l'oferta d'ocupació en 2014, situant-se en el 45,18%. El segueix l'àrea de tecnologia, telecomunicacions i informàtica, amb el 28,53% de l'oferta estrangera.

Font: http://www.ccii.es/noticias/255-la-ingenieria-informatica-lidera-las-ofertas-de-empleo 

 

 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents