curs

Nou curs de formació: CAD-Modelat de sòlids

El curs proposat pretén presentar les principals eines de modelatge, assemblatge i obtenció de documentació tècnica. Una vegada realitzat, qualsevol dels estudiants del curs que hagi aprofitat adequadament les sessions serà capaç de modelar les peces mecàniques més comuns i haurà adquirit els coneixements necessaris per evolucionar cap al disseny avançat.

Els sistemes de disseny assistit per ordinador han evolucionat de forma ràpida i seguida des de solucions bassades en dues dimensions a paquets de disseny integrat en tres dimensions. D’aquesta manera el resultat de l’etapa de disseny es transforma en una maqueta tridimensional del producte dissenyat, la qual es pot usar per obtenir no tant sols els plànols, sinó que per realitzar anàlisis per elements finits, programacions de CNC, representacions fotorealístiques, animacions...

Tags: 

Com crear campanyes de Google Adwords i Facebook Ads

Objectiu:

Treballant amb xarxes socials, no n’hi ha prou amb tenir coneixements i experiència en la creació de continguts i en el community management. També cal saber com acompanyar les accions amb la potència publicitària de Google Adwords i Facebook Ads. En aquest curs els participants aprendran l’essencial per posar en marxa campanyes i tenir èxit en els seus objectius de social media.

Programa:

Google Adwords

Pàgines

Subscriure a RSS - curs
 

Membres de:

Col·labora:

 

CDMON

Projects CRM Documents